Disclaimer

Disclaimer van AppartementenDeventer

AppartementenDeventer is niet aansprakelijk voor de inhoud van AppartementenDeventer, noch van websites die op enigerlei wijze met AppartementenDeventer zijn verbonden. AppartementenDeventer is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op AppartementenDeventer beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

AppartementenDeventer is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via AppartementenDeventer worden aangeboden. AppartementenDeventer garandeert niet dat de op AppartementenDeventer aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

AppartementenDeventer garandeert ook niet dat de op AppartementenDeventer aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. AppartementenDeventer garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in AppartementenDeventer hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

AppartementenDeventer is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan AppartementenDeventer. U vrijwaart AppartementenDeventer voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website AppartementenDeventer.